Nederlands

Loodsboot 7
3991 CJ Houten
Nederland

Adresgegevens

Eurocept Homecare
Loodsboot 7
3991 CJ Houten
Nederland

Tel: +31 (0)30 276 54 28
RoutebeschrijvingEurocept Pharmaceuticals
Trapgans 5
1244 RL Ankeveen
Nederland

Tel: +31 (0)35 528 83 77
Routebeschrijving

Blue custom filters

OVER EUROCEPT GROEP

Onze missie

De Eurocept Groep streeft ernaar om de behandelrelatie tussen behandelaar en patiënt te vereenvoudigen. Dit realiseren wij door producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de farmaceutische, medisch-technische en verpleegkundige zorgvragen.


Eurocept Groep is een zorgonderneming, gevestigd in Ankeveen (N-H), nabij Amsterdam. Het is haar missie om de behandelrelatie tussen behandelaar en patiënt te vereenvoudigen. Eurocept, opgericht in 2001, is een voorloper in het leveren van maatwerk op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg. Door de expertise van het farmaceutische bedrijf (Eurocept Pharmaceuticals) te combineren met die van het Homecare bedrijf (Eurocept Homecare) is de groep in staat haar missie te vervullen.

Eurocept Pharmaceuticals (de geneesmiddelentak van de Eurocept Groep) houdt zich bezig met de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop van geneesmiddelen. Eurocept Pharmaceuticals beschikt over eigen geneesmiddelen die worden verkocht in Europa en de rest van de wereld, alsook geneesmiddelen in licentie die worden verkocht in de Benelux. Tenslotte verricht Eurocept Pharmaceuticals diensten op het vlak van farmacovigilantie, distributie en ziekenhuis account management voor andere farmaceutische bedrijven.

Door een unieke combinatie van medische thuiszorg, gekwalificeerde zorgprofessionals (Homecare), beschikbaarheid en kennis van geneesmiddelen (Pharmaceuticals) levert Eurocept een hoge kwaliteit zorg aan mensen thuis. Dankzij de beveiligde digitale omgeving PlazaConnect, waarin behandelaars aanvragen kunnen doen, gegevens kunnen invoeren en raadplegen en resultaten kunnen analyseren, blijven communicatielijnen kort en worden onze klanten snel en goed geholpen.

Eurocept inzicht in zorg en uitkomsten!

Bij de Eurocept Groep werken ruim 400 professionals die in 2016 een omzet haalden van meer dan €400 miljoen Euro.

KERNWAARDEN

De cultuur van de Eurocept Groep wordt gevormd door onze normen en waarden. We hebben zes kernwaarden die invulling geven aan onze ambitie. Richting onze klanten, aan elkaar en naar onze leveranciers en stakeholders.

Klantgedreven
Van interne klant tot stakeholder, klantgedreven betekent voor ons dat wij de best mogelijke service bieden waar mogelijk. Die service bieden we ook wanneer een vraag of opmerking niet direct tot onze eigen werkzaamheden behoort. De behoefte van onze klant is leidend. We voelen ons verantwoordelijk voor de klant en de manier waarop hij of zij te woord wordt gestaan. We hebben oog voor de commerciële kansen en zijn in staat latente behoeften boven tafel te krijgen. Bovenal behandelen we een klant zoals we zelf ook behandeld willen worden. We zijn in staat om ons in te leven in de situatie van de klant en begrip te tonen. We handelen in het belang van de klant en doordat we ons inleven kunnen we meedenken en verrassen waardoor onze klant na afloop net een stukje blijer is dan voorheen. We zijn tevreden als onze klant een ambassadeur wordt.

Als medewerker van Eurocept stel ik mij flexibel op, ben ik service verlenend en blijf ik positief verrassen.

Resultaatgericht
Werken bij Eurocept Homecare betekent dat we handelen om te blijven groeien. We zijn trots op wat we samen al bereikt hebben. Iedereen heeft de focus om te blijven vernieuwen. We willen voorop lopen in de markt en streven onze doelen na. Wanneer het even tegen zit laten we ons niet uit het veld slaan, maar houden we ons doel voor ogen. We streven naar een hoge klant- en medewerkerstevredenheid. Dat houdt in dat we ons met passie inzetten om de beste resultaten te behalen. We weten wat er van ons verwacht wordt en zijn bereid om dat stapje extra te zetten zodat zaken in één keer goed afgehandeld worden. We willen onnodige kosten voorkomen.

Als medewerker van Eurocept ben ik ondernemend, boek ik resultaat voor de klant én voor Eurocept, werk ik doelgericht, streef onze missie na en ben ik gericht op de lange termijn.

Oplossingsgericht
Onze medewerkers denken in mogelijkheden. De focus is gericht om zaken pragmatisch op te lossen. We staan open voor ideeën en vertrouwen er op dat er overal een oplossing is. We verrassen de klant waar dat kan en tonen flexibiliteit zonder dat dit afbraak doet aan de gewenste kwaliteit. We maken het verschil en voegen waarde toe. Soms kiezen we voor een snelle oplossing, maar liever zoeken we een duurzame oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Als medewerker van Eurocept ben ik proactief, innoverend, voeg ik waarde toe, denk ik buiten kaders en daarbij is mijn startpunt altijd de verwachting van de klant.

Kwaliteitsgericht
Kwaliteit zijn alle zaken die van ons verwacht worden. Daar doen wij nog een schepje bovenop, zeker wanneer het gaat over veiligheid. Al onze processen en kwaliteitseisen zijn vastgelegd en worden nageleefd. Onze acties zijn er op gericht om continu de kwaliteit te verbeteren. Over hoe de kwaliteitseisen gewaarborgd worden zijn afspraken gemaakt en ons resultaat is meetbaar. We houden ons aan afspraken en tonen moed wanneer we denken dat het beter kan. We voelen ons verantwoordelijk voor ons eigen werk en dat van een collega. Wanneer we zien dat de kwaliteit onder druk staat ondernemen we actie. We voeren jaarlijks onderzoek uit om de kwaliteit zowel in- als extern te meten.

Als medewerker van Eurocept stel ik mij professioneel op, zijn mijn richtlijnen transparant en mijn resultaten meetbaar/ toetsbaar. Ik neem verantwoordelijkheid en blijf ik mijzelf continue verbeteren.

Verbindend
Alleen wanneer we met elkaar in verbinding staan kunnen we onze doelen behalen. Wij geloven dat iedereen iets toe voegt en iedereen het verschil kan maken. Iedereen draagt bij aan het resultaat. We verwachten dat iedere medewerker zich betrokken voelt en willen synergie aan brengen in en buiten onze organisatie. Wij willen een verbindende factor zijn tussen medische disciplines en delen onze kennis en ervaring. We gaan professioneel met elkaar om. Dat wil zeggen met respect. We delen goede en minder goede momenten en helpen elkaar indien nodig.

Als medewerker van Eurocept zoek ik de samenwerking op, sta ik open voor de ander en heb daar oog voor. Ik vier successen maar deel ook verdriet. Ik ben mij bewust van de organisatie en zet de eerste stap.

Erkenning gevend
Oog hebben voor een ander zorgt er voor dat je in staat bent een ander te horen. Onze medewerkers hebben aandacht voor elkaar. We luisteren, informeren, stimuleren en tonen oprecht interesse in elkaar. Blije medewerkers zijn de basis voor blije klanten daarom waarderen we medewerkers die in staat zijn elkaar te inspireren. We maken afspraken over doelen en verwachtingen. Resultaten daarvan bespreken we met collega’s en leidinggevende. We vragen en geven feedback in een open cultuur waar ruimte is voor ontwikkeling. We waarderen verschillende perspectieven, want samen creëren we een omgeving, waar we in vertrouwen met elkaar het beste resultaat kunnen behalen.

Als medewerker van Eurocept zijn bevestiging en waardering voor mij vanzelfsprekend. Ik geef energie en flexibiliteit. Ik stel mij kwetsbaar op, geef openheid van zaken en ik zet collega’s/ mijn medewerkers in hun kracht.